Preventívne prehliadky objednávame v pondelky dopoludnia - telefonicky!

Akútne objednávanie sa otvára 7 dní vopred o 5:00hod - len pre zmluvné pacientky.

Pri vstupe do ambulancie je nutné sa prezuť a vydezinfikovať si ruky.

22.9.2023 - neordinujeme - vzdelávanie na kongrese VitaNova

 

 

 

 

 

 

Trisomy test

 TRISOMY test

Downov syndróm (trizómia 21) 350 eur
Edwardsov syndróm (trizómia 18) Stanovenie výsledkov 5 pracovných dní*
Patauov syndróm (trizómia 13)  Vyšetrenie indikuje gynekológ alebo lekársky genetik
Pravdepodobné pohlavie plodu  

 

TRISOMY test XY

Downov syndróm (trizómia 21) 390 eur
Edwardsov syndróm (trizómia 18) Stanovenie výsledkov 5 pracovných dní*
Patauov syndróm (trizómia 13) Vyšetrenie indikuje gynekológ alebo lekársky genetik
Pravdepodobné pohlavie plodu  
Turnerov syndróm (45 X)  
Klinefelterov syndróm (47 XXY)  
XYY syndróm (47 XYY)  
XXX syndróm (47 XXX)  

 

TRISOMY test +

Downov syndróm (trizómia 21) 450 eur
Edwardsov syndróm (trizómia 18) Stanovenie výsledkov 5 pracovných dní*
Patauov syndróm (trizómia 13) Vyšetrenie indikuje gynekológ alebo lekársky genetik
Pravdepodobné pohlavie plodu  
Turnerov syndróm (45 X)  
Klinefelterov syndróm (47 XXY)  
XYY syndróm (47 XYY)  
XXX syndróm (47 XXX)  
DiGeorgeov syndróm (22q11)  
Praderov-Williho a Angelmanov syndróm (15q11)  
Cri-du-chat syndróm (5p15)  
Syndróm delécie 1p36  
Wolfov-Hirschhonov syndróm (4p16.3)  

 

TRISOMY test Complete 

Skríning všetkých 46 chromozómov plodu zameraných na detekciu: 530 eur

- zmien početnosti celých chromozómov (trizómie, monozómie), pohlavné chromozómy

- zmien početnosti niektorého zo 46 chromozómov (duplikácie, delécie)

- pravdepodobného pohlavia plodu.

Výhody:

v cene testu je overenie pozitívneho výsledku diagnostickým vyšetrením GenomeScreen Prenatal.

 Stanovenie výsledkov 5 pracovných dní*

Vyšetrenie indikuje gynekológ alebo lekársky genetik