Preventívne prehliadky objednávame v pondelky dopoludnia - telefonicky!

Akútne objednávanie sa otvára 7 dní vopred o 5:00hod - len pre zmluvné pacientky.

Pri vstupe do ambulancie je nutné sa prezuť a vydezinfikovať si ruky.

22.9.2023 - neordinujeme - vzdelávanie na kongrese VitaNova

 

 

 

 

 

 

Panorama test

VITAJTE V BUDÚCNOSTI NEINVAZÍVNEHO PRENATÁLNEHO TESTOVANIA

Panorama ™ test je v súčasnej dobe najspoľahlivejším vyšetrením tohto typu na svete.

 

 

Panorama ™ test detekuje:

Aneuploídie

● Trizómie 13, 18, 21
● Trizómie pohlavných chromozómov (XXX,XXY, XYY)
● Monozómia X (Turnerov syndróm)
●Triploídia
● Syndróm miznúceho dvojčaťa

Mikrodelečné syndrómy

● DiGeorgeov syndróm (delécia 22q11.2)
● Angelmanov syndróm
● Prader-Williho syndróm
● Syndróm Cri-du-chat
● Syndróm delécie 1p36

Pohlavie plodu

● voliteľne

 

Vzhľadom k svojej unikátnej technológii je jediným NIPT testom, ktorý dokáže rozlišovať medzi DNA matky a fetálnou DNA z placenty!

Panorama™ test má publikovanú najnižšiu falošnú pozitivitu aj falošnú negativitu!

Všetky vyšetrenia sú klinicky validované a Panorama™ test má CE-IVD certifikáciu. 

Vyšetrenia na Slovensku poskytuje Bioptická laboratoř, s.r.o., v spolupráci s Cytopathos, spol. s.r.o.

 

Všetky potrebné informácie o Panorama™ teste Vám poskytne Váš ošetrujúci lekár alebo navštívte stránku www.panoramatest.sk