Preventívne prehliadky objednávame v pondelky dopoludnia - telefonicky!

Akútne objednávanie sa otvára 7 dní vopred o 5:00hod - len pre zmluvné pacientky.

Pri vstupe do ambulancie je nutné sa prezuť a vydezinfikovať si ruky.

 

 

 

 

 

 

 

Nifty test

NIFTY® test (Non-Invasive Fetal TrisomY test) bol prvým NIPT-om. Do klinického testovania vstúpil v roku 2010 a poskytoval testovanie troch najčastejších trizómií, určenie pohlavia dieťaťa, testovanie aneuploídií pohlavných chromozómov a mikrodelečných syndrómov. S cieľom poskytnúť matkám čo najrozsiahlejšiu informáciu, bol koncom marca 2018 dokončený upgrade, ktorý NIFTY PRO® testu umožňuje testovať všetky numerické chromozomálne aneuploídie a 84 mikrodelečných/duplikačných syndrómov so zvýšením veľkosti analyzovaných dát až štvornásobne. Do dneška bolo vykonaných celosvetovo vyše 3,3 milióny NIFTY PRO® testov.