Preventívne prehliadky objednávame v pondelky dopoludnia - telefonicky!

Akútne objednávanie sa otvára 7 dní vopred o 5:00hod - len pre zmluvné pacientky.

Pri vstupe do ambulancie je nutné sa prezuť a vydezinfikovať si ruky.

 

 

 

 

 

 

 

Cenník

Základný ročný poplatok ( administratívne úkony, vystavenie zdravotnej karty, používanie jednorázových
vyšetrovacích pomôcok, online objednávanie, vystavovanie správ pre komerčné poisťovne, vystavovanie
návrhov na kúpeľnú liečbu etc.)
20eur
LBC cytológia 20eur
Základný ročný poplatok pre študentky 10eur
Zavádzanie IUD telieska 50eur
3D/4D ultrazvuk 40eur
UZV foto na vlastnú žiadosť 3eur/ks
UZV prsníkov – len naše pacientky – samoplatkyne 20eur
UZV určenie pohlavia na vlastnú žiadosť 10eur
Preventívna prehliadka samoplatkyňa (gynekologické vyšetrenie, UZV, a základná cytológia) 50eur